เข้าระบบเจ้าของสังคม | หน้าแรกสังคมออนไลน์ | สร้างสังคมใหม่กับสังคมออนไลน์ |
Google เว็บทั่วไป สังคมออนไลน์
สังคมออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์


2022 Sep
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

ห้องเนื้อหา(หลายหน้า) หน้าย่อยที่ 1 ทดสอบ ทดสอบ

ห้องเนื้อหา(หลายหน้า)

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ห้องเนื้อหา (หลายหน้า) สังคมออนไลน์ดอทคอมนะครับ
สวัสดีครับทุกท่าน สังคมออนไลน์ของนำท่านสู่ห้องเนื้อหาแบบหลายหน้า ในห้องนี้เป็นห้องที่ใช้สำหรับแสดงบทความ ข้อความเนื้อหา โดยสิ่งที่ห้องนี้สามารถทำได้คือ
1. สามารถอัพโหลดรูปภาพใต้หัวข้อและจัดตำแหน่งให้กับรูปภาพได้ 3 ตำแหน่งคือ ชิดซ้าย จัดกลาง หรือชิดขวาครับ
2. สามารถเขียนข้อความวิ่ง ปรับขนาดขอ้ความวิ่ง เปลี่ยนสีข้อความวิ่ง โดยข้อความวิ่งจะมีด้วยกัน 9 ขนาด ตั้งแต่ขนาดปกติไปจนถึงขนาดใหญ่มาก
3. สามารถเขียนเนื้อหาได้ 5 ย่อหน้า โดยในแต่ละย่อหน้า ท่านสามารถป้อนข้อความ
4. สามารถอัพโหลดรูปภาพได้ย่อหน้าละ 3 รูป และสามารถเลือกตำแหน่งการจัดรูปภาพได้
5. สร้างสารบัญรองได้อย่างไม่จำกัด โดยสารบัญรอง จะมีรูปแบบการใช้งานเช่นเดียวกับหน้าเนื้อหาหลัก รายการสารบัญจะแสดงที่บนชื่อหน้า
6. ทุกย่อหน้า สามารถติดตั้งคลิบวิดิโอจาก Youtube ได้ย่อหน้าละ 1 คลิบ
7. สามารถอัพโหลดไฟล์ pdf ได้ย่อหน้าละ 1 ไฟล์
อ่าน : 15624 ครั้ง 104