เข้าระบบเจ้าของสังคม | หน้าแรกสังคมออนไลน์ | สร้างสังคมใหม่กับสังคมออนไลน์ |
Google เว็บทั่วไป สังคมออนไลน์
สังคมออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์


2022 Sep
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

ห้องเนื้อหา (มีความเห็น)

เข้ามาร่วมทดสอบระบบด้วยกันครับ โพสต์ได้นะครับ อะไรก็ได้ จิปาถะ
สวัสดีครับ ในส่วนนี้คือห้องเนื้อหาที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่สามารถสร้างหลายหน้าได้ โดยสิ่งที่ห้องนี้สามารถทำได้คือ
1. สามารถอัพโหลดรูปภาพใต้หัวข้อและจัดตำแหน่งให้กับรูปภาพได้ 3 ตำแหน่งคือ ชิดซ้าย จัดกลาง หรือชิดขวาครับ
2. สามารถเขียนข้อความวิ่ง ปรับขนาดขอ้ความวิ่ง เปลี่ยนสีข้อความวิ่ง โดยข้อความวิ่งจะมีด้วยกัน 9 ขนาด ตั้งแต่ขนาดปกติไปจนถึงขนาดใหญ่มาก
3. สามารถเขียนเนื้อหาได้ 5 ย่อหน้า โดยในแต่ละย่อหน้า ท่านสามารถป้อนข้อความ
4. สามารถอัพโหลดรูปภาพได้ย่อหน้าละ 3 รูป และสามารถเลือกตำแหน่งการจัดรูปภาพได้
5. สร้างสารบัญรองได้อย่างไม่จำกัด โดยสารบัญรอง จะมีรูปแบบการใช้งานเช่นเดียวกับหน้าเนื้อหาหลัก รายการสารบัญจะแสดงที่บนชื่อหน้า
6. ทุกย่อหน้า สามารถติดตั้งคลิบวิดิโอจาก Youtube ได้ย่อหน้าละ 1 คลิบ
อ่าน : 7021 ครั้ง 76

หน้าที่ : จากทั้งหมด 0 หน้า

แสดงความเห็น
สีข้อความ :
แต่งข้อความ :
แสดงอารมณ์ :
ชื่อ :
E-mail :
แทรกรูป :


*รูปสกุล jpeg, jpg, png, หรือ gif เท่านั้น และควรมีขนาดไม่เกิน 100kB*
*หากรูปมีขนาดใหญ่กว่า 100 kB เว็บจะทำการย่อรูปอัตโนมัติ หากรูปใหญ่มากอาจใช้เวลาในการย่อรูป*

ตำแหน่งรูปภาพ :
Youtube :
รหัสอักษร : 3813
ระบุรหัสอักษร :
 

Go to top