เข้าระบบเจ้าของสังคม | หน้าแรกสังคมออนไลน์ | สร้างสังคมใหม่กับสังคมออนไลน์ |
Google เว็บทั่วไป สังคมออนไลน์


2022 Sep
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

ข่าวจากสังคมอื่น

คุณอยากทำอะไร

คุณ :

แต่งข้อความ :

แสดงอารมณ์ :

ข้อความ :

รูป :

Youtube :

รหัสอักษร :

ulak

ป้อนรหัส :

โดย
เมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2565 / เวลา : 11:16:35 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2565 / เวลา : 11:08:45 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2565 / เวลา : 09:02:13 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2565 / เวลา : 17:50:47 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2565 / เวลา : 09:18:41 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 2 ก.ค. 2565 / เวลา : 04:50:07 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2565 / เวลา : 00:14:19 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2565 / เวลา : 03:25:49 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2565 / เวลา : 23:54:34 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2565 / เวลา : 18:41:11 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2565 / เวลา : 01:18:12 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2565 / เวลา : 20:37:15 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2565 / เวลา : 02:31:17 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2564 / เวลา : 12:19:44 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2564 / เวลา : 05:50:51 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2564 / เวลา : 04:24:53 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2564 / เวลา : 08:34:52 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2564 / เวลา : 13:58:51 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2564 / เวลา : 09:12:12 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2564 / เวลา : 16:19:00 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2564 / เวลา : 10:28:37 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2564 / เวลา : 18:23:01 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2564 / เวลา : 06:08:26 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 5 มิ.ย. 2564 / เวลา : 21:03:52 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2564 / เวลา : 10:21:34 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2564 / เวลา : 01:20:54 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2564 / เวลา : 10:19:12 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2564 / เวลา : 16:09:25 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2564 / เวลา : 21:15:47 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2564 / เวลา : 14:41:31 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2563 / เวลา : 13:01:55 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 2563 / เวลา : 02:50:32 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 7 พ.ย. 2563 / เวลา : 03:49:55 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2563 / เวลา : 13:15:46 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2563 / เวลา : 16:58:44 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 2563 / เวลา : 03:55:42 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 3 ต.ค. 2563 / เวลา : 04:15:42 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 21 ก.ย. 2563 / เวลา : 03:39:00 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563 / เวลา : 04:31:52 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 30 ส.ค. 2563 / เวลา : 01:57:32 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 9 ส.ค. 2563 / เวลา : 14:51:39 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2563 / เวลา : 08:34:28 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2563 / เวลา : 02:29:20 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563 / เวลา : 19:53:27 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2563 / เวลา : 11:42:03 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2563 / เวลา : 05:33:20 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2563 / เวลา : 13:08:17 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2563 / เวลา : 08:37:10 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 7 ก.ค. 2563 / เวลา : 03:45:24 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2563 / เวลา : 10:34:17 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2563 / เวลา : 05:37:22 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2563 / เวลา : 18:42:58 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2563 / เวลา : 02:04:32 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2563 / เวลา : 18:43:58 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2563 / เวลา : 07:03:27 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2563 / เวลา : 19:23:09 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2563 / เวลา : 11:38:35 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2563 / เวลา : 08:00:32 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563 / เวลา : 14:52:50 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 16 เม.ย. 2563 / เวลา : 23:38:15 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2563 / เวลา : 17:44:56 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2563 / เวลา : 12:14:48 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563 / เวลา : 18:48:04 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2563 / เวลา : 16:44:42 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2563 / เวลา : 16:31:16 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 29 ก.พ. 2563 / เวลา : 12:29:56 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 16 ก.พ. 2563 / เวลา : 12:57:11 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2563 / เวลา : 14:04:03 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563 / เวลา : 01:19:31 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563 / เวลา : 07:15:15 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2563 / เวลา : 10:00:22 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 20 ธ.ค. 2562 / เวลา : 12:58:32 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2562 / เวลา : 22:43:48 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 9 ธ.ค. 2562 / เวลา : 07:30:45 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562 / เวลา : 04:13:56 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2562 / เวลา : 19:55:16 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2562 / เวลา : 04:54:21 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 13 พ.ย. 2562 / เวลา : 17:30:14 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 8 พ.ย. 2562 / เวลา : 09:41:36 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 2 พ.ย. 2562 / เวลา : 12:37:28 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2562 / เวลา : 14:06:38 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2562 / เวลา : 08:08:12 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 7 ต.ค. 2562 / เวลา : 00:58:52 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2562 / เวลา : 16:42:05 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2562 / เวลา : 08:10:08 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2562 / เวลา : 11:18:19 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 2562 / เวลา : 07:54:22 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2562 / เวลา : 00:41:17 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2562 / เวลา : 23:15:28 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2562 / เวลา : 05:29:20 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 2562 / เวลา : 06:56:39 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2562 / เวลา : 16:06:32 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2562 / เวลา : 20:53:40 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 15 เม.ย. 2562 / เวลา : 11:54:58 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 2 ก.พ. 2562 / เวลา : 05:43:43 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2562 / เวลา : 16:29:54 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2561 / เวลา : 20:43:15 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 15 ธ.ค. 2561 / เวลา : 04:10:48 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2561 / เวลา : 05:25:26 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2561 / เวลา : 20:11:08 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2561 / เวลา : 16:42:11 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2561 / เวลา : 05:40:46 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2560 / เวลา : 22:15:46 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2560 / เวลา : 17:36:51 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2560 / เวลา : 12:01:47 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2560 / เวลา : 11:50:52 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2560 / เวลา : 09:06:11 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2560 / เวลา : 00:30:15 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2560 / เวลา : 16:32:54 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 8 พ.ค. 2560 / เวลา : 13:56:25 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 26 เม.ย. 2560 / เวลา : 20:32:38 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2560 / เวลา : 11:23:26 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2560 / เวลา : 17:48:13 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2560 / เวลา : 11:26:41 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2560 / เวลา : 03:24:23 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2560 / เวลา : 13:07:33 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2560 / เวลา : 07:14:58 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2560 / เวลา : 07:14:31 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2560 / เวลา : 07:14:13 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2560 / เวลา : 04:29:37 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2559 / เวลา : 13:01:55 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2559 / เวลา : 02:05:19 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2559 / เวลา : 06:14:10 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 16 ธ.ค. 2559 / เวลา : 00:43:25 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2559 / เวลา : 23:05:30 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 7 พ.ย. 2559 / เวลา : 02:28:28 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2559 / เวลา : 03:54:01 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2559 / เวลา : 03:53:48 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2559 / เวลา : 03:53:18 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 2559 / เวลา : 20:45:53 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2559 / เวลา : 10:36:38 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2559 / เวลา : 09:03:42 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2559 / เวลา : 00:06:03 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2559 / เวลา : 12:04:23 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2559 / เวลา : 02:54:09 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2559 / เวลา : 10:26:16 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2559 / เวลา : 13:50:43 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2559 / เวลา : 18:19:31 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2559 / เวลา : 17:10:11 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2559 / เวลา : 05:28:53 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2559 / เวลา : 22:07:21 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 23 ก.พ. 2559 / เวลา : 16:35:10 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2559 / เวลา : 12:45:40 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2559 / เวลา : 14:55:43 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2559 / เวลา : 06:43:37 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2559 / เวลา : 14:18:28 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2558 / เวลา : 05:17:55 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 5 ต.ค. 2558 / เวลา : 19:15:40 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2558 / เวลา : 15:49:38 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2558 / เวลา : 03:25:02 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2558 / เวลา : 03:29:13 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2558 / เวลา : 11:12:00 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2558 / เวลา : 09:17:19 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2558 / เวลา : 18:42:24 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2558 / เวลา : 10:11:37 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558 / เวลา : 10:05:51 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2558 / เวลา : 12:51:12 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 23 ก.พ. 2558 / เวลา : 12:50:31 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 6 ธ.ค. 2557 / เวลา : 03:13:23 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 1 พ.ย. 2557 / เวลา : 21:55:48 น.

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2557 / เวลา : 00:55:37 น.

ความคิดเห็น

 

โดย วรินธรแห้วประโคน
เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2557 / เวลา : 22:16:08 น.
้ั้้เด็กดีศรีโรงเรียนจ๊า อิอิอิอิอิอิอิ 55555+ แพรจ๊า
ต้องเป็นเด็กดีทุกคนนะจะ
อยากเป็นเด็กดี
แพรจ๊าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา 555555555555555555555555+
อิอิอิอิอิอิิอิิิอิิอิอิอิิิิอิิอิิอิอิอิอิอิอิิอิิิ++

ความคิดเห็น

 

โดย แชมป์อ้วน
เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2557 / เวลา : 13:20:47 น.
ท่าโก

ความคิดเห็น

 

โดย
เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2557 / เวลา : 08:44:07 น.

ความคิดเห็น

 

โดย สายชล คําสด
เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2556 / เวลา : 14:53:05 น.
จูบุ

ความคิดเห็น

 

หน้าที่ : 1  จากทั้งหมด 1 หน้า