ข้อมูลพื้นฐานสมาชิก
รูประจำตัว :
ชื่อ-สกุล : test22
ชื่อในสังคม : test22
ที่อยู่ : test22
e-mail : assanai.tapown@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-6379142
ค่าประสบการณ์ : 20/1500
ระดับความอาวุโส
อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เจ้าของสังคม
0 100 200 400 600 1000 1500 999999
20ฝากข้อความถึงคุณ test22
สีข้อความ :
แสดงอารมณ์ :

คุณ :